Здравствена и социјална заштита

У Градској општини Врањска Бања рад на здравственој превентиви, заштити и уопште ширењу здравствене културе обавља амбуланта у Врањској Бањи.

Социјална заштита: Проценат становника који користе социјалну помоћ на подручју општине је на нивоу републичког просека. Према резултатима истраживања постоји више различитих услуга које се пружају на локалном нивоу, а које су усмерене према осетљивим друштвеним групама.