Хамам

hamam
Хамам је старо турско купатило, саграђено крајем XVII века. Књижевник Бора Станковић га често помиње у својим делима.