Јавна набавка мале вредности – број 8/Р/51-2017

Јавна набавка мале вредности радова – тапацирање и фарбање конструкције и остали радови на балон сали у ГО Врањска Бања број 8/Р/51-2017.

Конкурсна документација

Јавни позив за подношење понуда

Одлука о обустави поступка

Одлука о додели уговора

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору