Јавна набавка мале вредности радова – број 8/Р/77-2017

Јавна набавка мале вредности радова – фарбање конструкције на балон сали у ГО Врањска Бања број 8/Р/77-2017

Јавни позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору