ИЗГРАДЊA ТРОТОАРА У ВРАЊСКОЈ БАЊИ

У току је изградња тротоара у улици Краља Петра у Врањској Бањи. Тротоар ће бити изграђен на делу од Рудничког пута до Железничке станице у дужини од 1,5 километара. Вредност радова износи 3.544.450,00 динара без пдв-а,односно 4.253.340,00 динара са пдв-ом.
Инвеститор овог пројекта је Градска општина Врањска Бања, а извођач радова је Грађевинско предузеће “5Д“ ДОО Паневље.