Израда тротоара са обе стране улице Јужноморавских бригада

Израда тротоара са обе стране улице Јужноморавских бригада у Врањској Бањи (пут IIБ 442)

Радови који су започети су у дужини од 1+150 км до 3+350 км.
Постављање ивичњака поред коловоза у дужини од 3,2 км и постављање тротоарске ивице у истој дужини.
Асфалтирање тротоара Д=4 цм и пресвлачење коловозне конструкције.
Вредност ових радова око 29 милиона динара.
Инвеститор: ЈП ,,Путеви Србије“.
Извођач радова: ,,Trace PZP“ Врање