Јавна набавка број 10/Р/242-2017

Јавна набавка радова-текуће одржавање саобраћајница (крпљење ударних рупа, одржавање кинете и риголе и израда затворених јаркова) број 10/Р/242-2017.

Преузмите документацију:

Јавни позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору