Јавна набавка мале вредности, број 2/У/30-2018.

Јавне набавке мале вредности  услуге  ангажовање и рад наменског возила са корпом за рад на висини-одржавање и интервенције на јавној расвети, орезивање грана у зони електроенергетског система јавне расвете и слично на територији ГО Врањска Бања број 2/У/30-2018.

Јавни позив

Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору