Јавна набавке мале вредности – број 2/Р/33-2018

Јавне набавке мале вредности радова – текуће одржавање саобраћајница (крпљење ударних рупа, одржавање кинете и риголе и израда затворених јаркова) број 2/Р/33-2018

Јавни позив

Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Питања и одговори за текуће одржавање саобраћајница

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору