Јавна набавка – број 3/Д/37-2018

Јавна набавка мале вредности – добара електротехнички материјал неопходан за интервенције и одржaвање јавне расвете(замена светиљки и канделабера) број 3/Д/37-2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка