Јавна набавка мале вредности број 3/У/43-2018.

Јавна набавка мале вредности геодетске услуге на територији ГО Врањска Бања број 3/У/43-2018.

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору