Јавнa набавкa мале вредности број 1/Р/56-2018 

Јавнa набавкa мале вредности  –  радова одржавање сеоских, некатегорисаних, атарских, пољских, шумских и осталих путева на територији ГО Врањска Бања број 1/Р/56-2018.

Конкурсна документација

Јавни позив

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору