Јавна набавка мале вредности – 3/Д/60-2018.

Јавна набавка мале вредности – добара електротехнички материјал неопходан за интервенције и одржaвање јавне расвете (замена светиљки и канделабера) број 3/Д/60-2018.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору