Јавне набавке мале вредности радова – бр. 11/Р/66-2018

Јавна набавка мале вредности радова – комерцијални део у склопу балон сале у Врањској Бањи бр. 11/Р/66-2018

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавешење о продужењу рока

Измена и допуна конкурсне документације