Јавна набавка мале вредности број 11/Р/98-2018

Јавна набавка мале вредности радова- комерцијални део у склопу Балон сале у Врањској Бањи.

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору