Јавна набавка број 4/У/130-2018

Јавна набавка мале вредности услуга израде пројектне документације-партија 1. израда пројектно техничке документације за главну улицу-шеталиште и измештање инсталација у Врањској Бањи

Јавни позив

Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору