Јавна набавка број 6/У/382-2018

Јавна набавка услуга-израда идејног архитектонског решења спортско рекреативног центра са затвореним и отвореним базеном у Врањској Бањи

Jавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору