Jавнa набавкa мале вредности – радови -одржавање сеоских, некатегорисаних, атарских, пољских, шумских и осталих путева на територији ГО Врањска Бања број 1/Р/39-2019

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору