Јавна набавка број 1/У/44-2019

Јавна набавка мале вредности услуга-ангажовање и рад наменског возила са корпом за рад на висини-одржавање и интервенције на јавној расвети, орезивање грана у зони електроенергетског система јавне расвете и сл.

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору