Јавна набавка број 3/Д/43-2019

Јавна набавка мале вредности добара-електротехнички материјал неопходан за интервенције и одржавање јавне расвете на територији ГО Врањска Бања

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору