Јавна набавка број 3/Р/280-2019

Јавна набавка мале вредности радова-периодично одржавање-ојачавање коловоза у нас. Штипљани у Врањској Бањи

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора