Јавна набавка број 16/У/106-2018

Јавна набавка услуга израде пројектне документације по партијама Јавни позив конкурсна документација Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Измена и допуна конкурсне документације Обавештење о продужењу рока за подношење […]

Прочитајте чланак →

Јавна набавка број 16/Р/100-2018

Јавна набавка радова-текуће одржавање саобраћајница (крпљење ударних рупа, одржавање кинете и риголе и израда затворених јаркова) на територији ГО Врањска Бања Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење […]

Прочитајте чланак →

Јавне набавке мале вредности радова – бр. 11/Р/66-2018

Јавна набавка мале вредности радова – комерцијални део у склопу балон сале у Врањској Бањи бр. 11/Р/66-2018 Јавни позив Конкурсна документација Обавешење о продужењу рока Измена и допуна конкурсне документације […]

Прочитајте чланак →

Јавна набавка мале вредности број 1/У/63-2018

Јавна набавка мале вредности –  услугa-набавкe, садња и одржавање цвећа, набавка зимзелених садница и четинара и обнављање дрвореда на територији ГО Врањска Бања број 1/У/63-2018 Јавни позив Конкурсна документација Одлука о […]

Прочитајте чланак →

Јавна набавка мале вредности – 3/Д/60-2018.

Јавна набавка мале вредности – добара електротехнички материјал неопходан за интервенције и одржaвање јавне расвете (замена светиљки и канделабера) број 3/Д/60-2018. Конкурсна документација Позив за подношење понуда Одлука о додели […]

Прочитајте чланак →

Јавнa набавкa мале вредности број 1/Р/56-2018 

Јавнa набавкa мале вредности  –  радова –одржавање сеоских, некатегорисаних, атарских, пољских, шумских и осталих путева на територији ГО Врањска Бања број 1/Р/56-2018. Конкурсна документација Јавни позив Одлука о додели уговора Обавештење о […]

Прочитајте чланак →