Jавнa набавкa мале вредности – радови -одржавање сеоских, некатегорисаних, атарских, пољских, шумских и осталих путева на територији ГО Врањска Бања број 1/Р/39-2019

Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Прочитајте чланак →

Јавна набавка мале вредности радова – текуће одржавање саобраћајница – број 2/Р/36-2019

Јавни позив Конкурсна документација Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда Измена и допуна конкурсне документације Питања и одговори Одлука о додели уговора Одлука о исправци одлуке о додели уговора […]

Прочитајте чланак →

Јавна набавка број 5/Р/352-2018

Јавна набавка радова-асфалтирање улице у насељу Савинци у дужини од 130м Јавни позив Конкурсна документација Измена и допуна конкурсне документације Обавештење о продужењу рока Одлука о додели уговора Обавештење о […]

Прочитајте чланак →

Јавна набавка број 18/Р/321-2018

Јавна набавка радова-одржавање водотокова и бујичних потока на територији ГО Врањска Бања број 18/Р/321-2018 Конкурсна документација Јавни позив Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Прочитајте чланак →

Јавна набавка радова – број 19/Р/283-2018

Јавна набавка радова – периодично одржавање-ојачавање коловоза улице Новопројектоване, Доситејеве и Боре Станковића у Врањској Бањи број 19/Р/283-2018 Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о поднетом захтеву Обавештење о […]

Прочитајте чланак →

Јавна набавка број 4/У/130-2018

Јавна набавка мале вредности услуга израде пројектне документације-партија 1. израда пројектно техничке документације за главну улицу-шеталиште и измештање инсталација у Врањској Бањи Јавни позив Конкурсна документација Измена и допуна конкурсне […]

Прочитајте чланак →