Одлуку о контроли пријема и реализације донација ГО Врањска Бања

15. септембра 2023.

Извод из записника са 53. ванредне седнице Већа ГО Врањска Бања

1. августа 2023.

Извод из записника са 54. ванредне седнице Већа ГО Врањска Бања

1. августа 2023.

Одлука о набавци и финансирању уџбеника за ученике Основних школа на подручју ГО Врањска Бања

20. јуна 2023.

Одлука о промени Пословника Скупштине ГО Врањска Бања

16. јуна 2023.

Одлука о приступању промени Пословника Скупштине ГО Врањска Бања

16. јуна 2023.

Одлука о измени и допунама одлуке о буџету ГО Врањска Бања за 2023. годину

16. јуна 2023.

Одлука о завршном рачуну буџета ГО Врањска Бања за 2022.годину

16. јуна 2023.

Извод из записника са 50. седнице Већа градске општине Врањска Бања

10. априла 2023.

Одлуке о приступању промени и одлука о промени Статута Градске Општине Врањска бања

20. марта 2023.