Одлука о престанку мандата одборника ГО Врањска Бања

8. фебруар 2024.

Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Врањска Бања

8. фебруар 2024.

Решење о именовању Комисије за мандатно имунитетска питања ГО Врањска Бања

8. фебруар 2024.

Решење о избору чланова већа ГО Врањска Бања

8. фебруар 2024.

Решење о избору заменика председника ГО Врањска Бања

8. фебруар 2024.

О Д Л У К У

8. фебруар 2024.

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА У 2024. ГОДИНИ ЗА ДАН ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ, 26 ЈАНУАР-ДАН ОСЛОБОЂЕЊА ВРАЊСКЕ БАЊЕ 1878. ГОДИНЕ

27. јануар 2024.

ОДЛУКА О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 2024. ГОДИНЕ

27. децембар 2023.

Одлука о начину вршења функције Председника, чланова Секретара Привременог органа ГО Врањска Бања

10. новембар 2023.

Решење о избору мандатне Комисије ГО Врањске Бање

2. новембар 2023.