Закључак са треће седнице Привременог органа ГО Врањска Бања

10. новембра 2023.

Закључак 3. са треће седнице Привременог органа ГО Врањска Бања

10. новембра 2023.

Закључак 2 са треће седнице Привременог органа – измена и допуна финансијског плана за 2023 ГО Врањска Бања

10. новембра 2023.

Закључак са треће седнице Привременог органа ГО Врањска Бања

10. новембра 2023.

Одлука о начину вршења функције Председника, чланова Секретара Привременог органа ГО Врањска Бања

10. новембра 2023.

Решење о избору мандатне Комисије ГО Врањске Бање

2. новембра 2023.

Пословник привременог органа ГО Врањска Бања

2. новембра 2023.

Престанак функције сталних радних тела ГО Врањска Бања

1. новембра 2023.

Решење о престанку дужности члановима Већа ГО Врањска Бања

1. новембра 2023.

Решење о престанку дужности заменика Председника ГО Врањска Бања

1. новембра 2023.