ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА са седме ванредне седнице Већа градске општине Врањска Бања

13. јун 2024.

 ИЗВОД  ИЗ  ЗАПИСНИКА са шесте седнице Већа градске општине Врањска Бања

4. јун 2024.

ИЗВОД  ИЗ  ЗАПИСНИКА са пете ванредне седнице Већа градске општине Врањска Бања

26. април 2024.

И З В О Д  ИЗ  З А П И С Н И К А са четврте ванредне седнице Већа градске општине Врањска Бања

15. април 2024.

Р Е Ш Е Њ Е

7. март 2024.

Јавни позив за расправу о Предлогу одлуке о буџету Градске општине Врањска Бања за 2024. годину

12. фебруар 2024.

Извод из записника са шездесет прве ванредне седнице Већа градске општине Врањска Бања

30. октобар 2023.

Извод из записника са 60. ванредне седнице ГО Врањска Бања

19. октобар 2023.

Извод из записника са 59. ванредне седнице ГО Врањска Бања

19. октобар 2023.

Извод из записника са 58. ванредне седнице Већа ГО Врањска Бања

19. октобар 2023.