Документи

Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Врањска Бања за 2021. годину

Извештај о билансу стања на дан 31.12.2021. године – образац 1

Извештај о билансу стања на дан 31.12.2021. године – образац 2

Извештај о билансу стања на дан 31.12.2021. године – образац 3

Извештај о билансу стања на дан 31.12.2021. године – образац 4

Позив за једанаесту седницу Скупштине Градске општине Врањска Бања

Одлука о конверзији

Закључак бр. 1 са једанаесте седнице Скупштине

Закључак бр. 2 са једанаесте седнице Скупштине

Закључак бр. 3 са једанаесте седнице Скупштине

Закључак бр. 4 са једанаесте седнице Скупштине

Закључак бр. 5 са једанаесте седнице Скупштине

Закључак бр. 6 са једанаесте седнице Скупштине

Решење о ознакама органа Градске општине Врањска Бања за 2022. годину

Одлукa о буџету за 2022.годину

Кадровски план Управе Градске општине Врањска Бања

Одлуку о изменама и допунама одлуке о буџету Градске општине Врањска Бања за 2021. годину

Решење о избору већника Срђана Златановића

Решење о престанку функције члану Већа

Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки Градске општине Врањска Бања

Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Врањска Бања за 2020. годину

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету за 2021. годину

Закључак бр. 1 са седме седнице Скупштине

Закључак бр. 2 са седме седнице Скупштине

Закључак бр. 3 са седме седнице Скупштине

Закључак бр. 4 са седме седнице Скупштине

Извод из записника са 11. седнице – 2021.

Извод из записника са 10. седнице – 2021.

Извод из записника са 9. седнице – 2021.

Извод из записника са 8. седнице – 2021.

План јавних набавки за 2021. годину

Одлука о ангажовању интерног ревизора

Решење о престанку функције члану Већа ГО Слободану Д. Николићу

Решење о избору Негована Тасића за већника

Закључак бр.1. са шесте седнице Скупштине

Закључак бр. 2. са шесте седнице Скупштине

Решење о избору другостепене изборне комисије

Решење о именовању Комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница на подручју ГО Врањска Бања

Одлука о етичком кодексу понашања функционера Градске општине Врањска Бања

Одлука о Јавним признањима за 2021. годину

Позив за пету седницу Скупштине новог сазива

Закључак бр.1 са пете седнице Скупштине

Закучак бр. 2. са пете седнице Скупштине

Закучак бр. 3. са пете седнице Скупштине

Закучак бр. 4. са пете седнице Скупштине

Одлука о буџету за 2021. годину

Закључак бр. 2. са четврте седнице Скупштине новог сазива

Закључак бр. 3. са четврте седнице Скупштине новог сазива

Закључак бр. 4. са четврте седнице Скупштине новог сазива

Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету за 2020. годину

Закључак бр. 2. са треће седнице Скупштине новог сазива

Закључак бр. 3. са треће седнице Скупштине новог сазива

Закључак бр. 4. са треће седнице Скупштине новог сазива

Закључак бр. 5. са треће седнице Скупштине новог сазива

Закључак бр. 6. са треће седнице Скупштине новог сазива

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2019. ГОДИНУ

ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГО ЗА ПЕРИОД 01.01.2020 ДО 30.06.2020. ГОДИНЕ

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА СТАЛНИХ РАДНИХ ТЕЛА

ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА СУЗАНИ ТАСИЋ И ДОБРИВОЈУ МАРИНКОВИЋУ

РЕШЕЊА 1 СА СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ 17.08.2020.

РЕШЕЊА 2 СА СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ 17.08.2020.

РЕШЕЊА 3 СА СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ 17.08.2020.

РЕШЕЊЕ 4 СА СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ 17.08.2020.

ИЗМЕЊЕНИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ-1

ИЗМЕЊЕНИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

УСКЛАЂЕНИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ-1

УСКЛАЂЕНИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

ИЗЈАВА О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ЈАВНИХ ИЗВОРА

ОДЛУКА О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ГО ВРАЊСКА БАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

ПОЗИВ ЗА ДВАДЕСЕТШЕСТУ СКУПШТИНУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА

ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА ЗЕМЉИШТА ЗА 2020. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ ЗА ДАН ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

ДЕВЕТОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ – УПРАВА

ДЕВЕТОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ – ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ

ДЕВЕТОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ – СКУПШТИНА

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ – УПРАВА

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ – ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ – СКУПШТИНА

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О  БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

ЗАКЉУЧАК БР. 1. СА 25. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ

ЗАКЉУЧАК БР. 2. СА 25. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ

ЗАКЉУЧАК БР. 3. СА 25. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ

ЗАКЉУЧАК БР. 4. СА 25. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ

ЗАКЉУЧАК БР. 5. СА 25. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА РАДА СКУПШТИНЕ ГО ВРАЊСКА БАЊА ЗА 2020.ГОДИНУ

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА РАД ЧЛАНОВА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОЈИ НИСУ  НА СТАЛНОМ РАДУ

ПОЗИВ ЗА ДВАДЕСЕТПЕТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА

КАДРОВСКИ ПЛАН УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА ЗА 2020.ГОДИНУ

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ЗА 2020. ГОДИНУ

ДНЕВНИ РЕД, ОДЛУКА И ЗАКЉУЧЦИ СА ДВАДЕСЕТЧЕТВРТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА ЗА 2018.ГОДИНУ

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

ОДЛУКУ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЗБОРОВИМА ГРАЂАНА

СТАТУТ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

ОДЛИКА О БУЏЕТУ ЗА 2019. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ЈАВНИМ ПРИЗНАЊИМА ЗА 2019. ГОДИНУ

ПРЕДЛОГ НАЦРТА СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ НАЦРТА СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

УПИТНИК ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ИДЕЈА – ПРЕДЛОЖИ ПРОЈЕКАТ

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ СТАТУТА ГРАДА ВРАЊА

НАЦРТ СТАТУТА ГРАДА ВРАЊА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ НАЦРТА СТАТУТА ГРАДА ВРАЊА