ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 8/У/60-2020

28. фебруар 2020.

Јавна набавка  услуга – израда пројектно техничке документације у с. Бујковац, Корбевац, Кумарево и насељу Џикинци 

на територији ГО Врањска Бања

Јавни позив

Пројектна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору