Контакт

Контакт предузећа Градске општине Врањска Бања

Уколико имате питање молимо Вас да нас контактирате.

Адреса: Ул. Краља Петра Првог Ослободиоца 121/1, 17542, Врањска Бања, Србија

Телефон: +381 (0) 17 74 55 025

Електронска пошта: opstina.vranjska.banja@gmail.com


Контакти администратора веб-презентације

Контакт особе која је задужена за садржај веб-сајта

Име и презиме: Дејан Русимовић

Радно место: Администратор

Телефон: 064 31 20 913

Електронска пошта: azuriranje@reload.rs

Контакт фирме која је задужена за технички аспект веб-сајта

Електронска пошта: info@reload.rs