О Д Л У К У

7. март 2024.

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА