Одлука о измени одлуке о разрешењу и именовању Председника, Чланова, заменика Председника и заменике Чланова, Секретара и заменика Секретара изборне комисије ГО Врањска Бања у сталном саставу

12. октобар 2023.