Општинско веће

  1. Данило Јоксић – дипломирани инжењер шумарства
  2. Раша Раћиповић – учитељ музике
  3. Виолета Цветковић – дипломирани правник
  4. Маја Илић – професор разредне наставе
  5. Ивица Миленковић – економски техничар