Скупштина ГО

Председник Скупштине ГО Врањска Бања – Светлана Цветковић

Заменик Председника Скупштине ГО Врањска Бања – Негован Тасић

Секретар Скупштине ГО Врањска Бања – Слађан Алексић