Управа Градске општине

Руководилац оштинске управне јединице ГО Врањска Бања – Љиљана Манасијевић