Веће градске општине

1. Столе  Цветковић

2. Слободан Д. Николић

3. Слободан С. Николић

4. Раша Раћиповић

5. Жарко Стаменковић