Водич за инвеститоре

Водич за инвеститоре – у пројекту су приказане области које су у складу са генералним урбанистичким планом, где могу да се граде виле, хотели, пансиони. За све информације позвати на контакт телефон општине.