Здравствена заштита

  • Претраживање лекова за употребу у хуманој медицини за које је Агенција издала дозволу за лек
  • Претраживање лекова за употребу у ветеринарској медицини за које је Агенција издала дозволу за лек
  • Претраживање медицинских средстава
  • Претраживање сертификата серија лекова за употребу у хуманој медицини
  • Претраживање сертификата серија лекова за употребу у ветеринарској медицини
  • Преузимање отворених података о одобреним клиничким испитивањима
  • Преузимање отворених података о генеричким називима медицинских средстава

Погледајте све услуге