Образовање

У Градској општини Врањска Бања установе образовања заступљене су у оквиру предшколског и основног образовања и васпитања. Историја развоја школства у Врањској Бањи почиње 1878. године, када је почела са радом основна школа. Данас, Градска општина има основну школу са више издвојених одељења у сеоским подручјима и предшколску установу.

Матични дечји вртић налази се у Врањској Бањи, а издвојена одељења су у Кривој Феји и Корбевцу. У услуге усмерене на децу и младе кроз систем васпитања и образовања спадају услуге усмерене на децу од ређења до поласка у школу, а то су предшколске установе (јасле, вртићи, предшколске припремне групе), услуге усмерене на децу од школског узраста до 12 година старости (продужени боравак).