Предузећа и установе

На територији Градске општине Врањска Бања раде следећа предузећа и установе:

 • “Сим хем” – производња кућне хемије
 • “Симпо стакло” – производња стакла
 • “Дива Дивани” – производња кожне галантерије
 • “Зеобен Неметали” – рудник неметала и призводни програм зеолита
 • “Грот” – рудник олова и цинка
 • Угоститељско предузеће Врање – угоститељски објекти погодни за пријем транзитних туриста
 • “Хибро фарм” – живинаарство (највећи капацитет за живинарство на југу Србије)
 • “Нера” – производња јуфлина
 • “Кожар” – откуп и обрада коже
 • “Ледер техна” – откуп и обрада коже
 • “Мита” ДОО – трговина, пекара, млин
 • “ТИВ” – текстилна индустрија
 • Хотел “Железничар” – угоститељство
 • Специјална болница за рехабилитацију – здравствено балнеолошке услуге
 • “Јужна Морава” ДОО – трговинско предузеће
 • ЈП “Управа Бање”