Удружења грађана

У општини је евидентирано постајење три организације цивилног друштва.

Назив Главна активност Број особља/
волонтера
Еко центар – Врањска Бања Животна средина 10
Ромски културни центар – РКЦ Родна равноправност, Мањине, Људска права, Међуетнички односи 36
СПА – Врањска Бања Животна средина 15