ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 13/Р/61-2020

3. март 2020.

Јавна набавка  радова-асфалтирање некатегорисаних путева у с.Бујковац, Корбевац и Кумарево на територији ГО Врањска Бања

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору