ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 3/У/99-2020

7. мај 2020.

Јавна набавка  услуга-озелењавање површина грађевинске парцеле чија је намена на основу плана измене и допуне плана генералне регулације Врањска Бања рекреација и спорт

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору