ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 4/Д/295-2019

4. новембра 2019.

Јавна набавка мале вредности добара-горива за потребе Градске општине Врањска Бања

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору