ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 4/Р/294-2019

31. октобар 2019.

Јавна набавка мале вредности радова периодично одржавање-ојачавање коловоза улице поред цркве  у Врањској Бањи

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору