ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 5/Р/26-2020

11. фебруар 2020.

Јавна набавка  радова-текуће одржавање саобраћајница (крпљење ударних рупа, одржавање кинете и риголе и израда затворених јаркова) на територији ГО Врањска Бања

Јавни позив

Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору