ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 6/Р/311-2019

14. новембар 2019.

Јавна набавка мале вредности – радова – одржавање сеоских, некатегорисаних, атарских, пољских, шумских и осталих путева на територији ГО Врањска Бања

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору