ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 6/У/14-2020

30. јануар 2020.

Јавна набавка мале вредности  услуге- ангажовање и рад наменског возила са корпом за рад на висини-одржавање и интервенције на јавној расвети, орезивање грана у зони електроенергетског система јавне расвете и сл. на територији ГО Врањска Бања

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору