ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 7/У/127-2020

27. маја 2020.

Позив за подношење понуда и конкурсну документацију за јавну набавку услуга-израда пројектно техничке документације за партију 1. јавна расвета у с.Бујковац-Корбевац, партија 2. замена канделабера у парку, партија 3. јавна расвета у с.Дуга Лука, партија 4. јавна расвета у с.Паневље и партија 5. јавна расвета улице поред амбуланте.

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору – партија 1

Обавештење о закљученом уговору – партија 2

Обавештење о закљученом уговору – партија 3

Обавештење о закљученом уговору – партија 4

Обавештење о закљученом уговору – партија 5