Лице задужено за заштиту података о личности :

17. октобар 2022.

Ирена Младеновић, дипломирани политиколог

контакт телефон : 063/304-700

е-mail: irena.mladenovic@gmail.com