Обавештење угоститељима који пружају угоститељске услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту

28. септембар 2020.

Од 1. октобра  почиње са радом систем еТуриста

Министарство трговине,туризма и телекомуникација саопштило је да је Законом о угоститељству и Правилником којим се уређује садржина и начин вођења евиденције објеката за смештај,прописана обавеза угоститеља који пружају услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту,да поднесу пријаву јединици локалне самоуправе на чијој територији се објекат налази.

Правилником о начину уношења,рада ,вођења и коришћења Централног информационог система и његовој садржини и врсти података,од 1.октобра 2020.године креће пуна примена Централног информационог система (еТуриста).

Применом Правилника којим се уређује област централног информационог система (еТуриста),угоститељи ће моћи да пријављују домаће и стране туристе,искључиво преко CIS-A.

Више информација: https://www.eturista.gov.rs

Контакт особа:  Слободан Николић ,већник за спорт омладину и туризам 064/4177067