Р Е Ш Е Њ Е

1. новембар 2023.

О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА

СТАЛНИХ РАДНИХ ТЕЛА

СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЊСКА БАЊА